กศน.ตำบลวังน้ำ้ขียว

รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ

รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ ภาคเรียนที่ 2/2555
ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับนักศึกษาที่มีอาชีพสามารถเทียบโอนอาชีพได้ใช้เวลา
ในการเทียบโอน 4 เดือนจบหลักสูตร
ติดต่อสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอกำแพงแสน
 และกศน.ตำบลวังน้ำเขียว โทร.034-282364
ทุกวันตั้งแต่เวลา08.30 - 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555

กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัคร นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ

รับนักศึกษาเทียบระดับ ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2555 ติดต่อสอบถามไดที่ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว เวลา 09.00 -16.00 น.เปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาพัฒนาบทบาทสตรี

               กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว และผู้นำชุมชนทุกหมุ่บ้าน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว

กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2555

        กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตังแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว